Bild saknas Karta över området där planen finns

Arabyvallen

Fotbollsplanen Arabyvallen i Växjö är en gräsyta omgiven av skog, med tillgång till omklädningsrum och parkering. Det är lättast att ta sig hit med bil eller buss.

Beskrivningen på denna sida är helt eller delvis AI-genererad. För synpunkter eller rättelser, kontakta info@obokat.se