Bild saknas Karta över området där planen finns

Skurups IP

Skurups IP är en gräsbelagd fotbollsplan som ligger i hjärtat av Skurup med omgivande grönområden och närhet till lokal bebyggelse. På platsen finns även en klubblokal med omklädningsrum och läktare för åskådare. Det enklaste sättet att komma hit är med bil genom att ta dig till Norra Kaserngatan och parkera på anvisade parkeringsplatser, alternativt med kollektivtrafik genom att ta bussen till Skurup station och sedan gå cirka 10 minuter till Skurups IP.

Beskrivningen på denna sida är helt eller delvis AI-genererad. För synpunkter eller rättelser, kontakta info@obokat.se