Bild saknas Karta över området där planen finns

Fyrisfjäderns IP

Fotbollsplanen Fyrisfjäderns IP i Uppsala är en gräsplan omgiven av en skog i nära anslutning till bostadsområden.

Det enklaste sättet att ta sig hit är med buss eller cykel på grund av bristen på parkeringsplatser i området.

Beskrivningen på denna sida är helt eller delvis AI-genererad. För synpunkter eller rättelser, kontakta info@obokat.se