Bild saknas Karta över området där planen finns

Stjernströmsvägens öppna bollplan

Beskrivning saknas.