Bollfält 11-manna, Bollfält 7-manna 1

Beskrivning saknas.