Bollfält 11-manna, Bollfält 7-manna 3

Beskrivning saknas.