Bild saknas Karta över området där planen finns

Furuviksskolan/Fotbollsplan (grus)

Beskrivning saknas.