Bild saknas Karta över området där planen finns

Genarps IP

Fotbollsplanen Genarps IP i Lund är en gräsplan med omgivande löparbana.

Området runt Genarps IP är lite avskilt från centrum men omges av grönska och bostadsområden.

Det enklaste sättet att ta sig till Genarps IP med kollektivtrafik är genom att ta buss 166 från Lund C mot Genarp, stiga av vid hållplatsen "Blomsterhandlare Hagen" och gå sedan cirka 10 minuter till planen. Med bil kan man antingen köra ut på E22 och svänga av vid Genarp eller ta Inre Ringvägen.

Beskrivningen på denna sida är helt eller delvis AI-genererad. För synpunkter eller rättelser, kontakta info@obokat.se