Lekeberg

Övriga planer

Fotboll
Reservbild

Furuhöjden/Samlingssalen

Fotboll
Reservbild

Hidinge skola/Hidinge sporthall

Fotboll
Reservbild

Hidinge skola/Matsalen

Fotboll
Reservbild

Lekebergsskolan/Norra gymnastiksalen

Fotboll
Reservbild

Lekebergsskolan/Sporthallen

Fotboll
Reservbild

Lekebergsskolan/Södra gymnastiksalen

Fotboll
Reservbild

Mullhyttans skola/Gymnastiksalen

Fotboll
Reservbild

Mullhyttans skola/Matsalen

Fotboll
Reservbild

Hidinge skola/Hidinge sporthall/Vänstra halvan