Bild saknas Karta över området där planen finns

Hästö idrottsplats

Fotbollsplanen Hästö idrottsplats i Karlskrona är en välunderhållen gräsplan omgärdad av träd och grönområden, vilket skapar en naturskön och fridfull miljö för fotbollsaktiviteter. Det finns även en åskådarläktare där man kan följa matcherna.

Beskrivningen på denna sida är helt eller delvis AI-genererad. För synpunkter eller rättelser, kontakta info@obokat.se