Bild saknas Karta över området där planen finns

Gasten IP

Gasten IP är en fotbollsplan belägen i Kalmar, omgiven av grönområden och träd, och består av en välskött gräsplan omgiven av en klassisk löparbana. Området runt planen är tyst och lugnt och passar bra för idrottsaktiviteter och rekreation. Ett enkelt sätt att ta sig hit med kollektivtrafik är att ta buss nummer 4 från centrala Kalmar till hållplatsen Gasten, eller så kan man lätt nå hit med bil genom att följa vägskyltarna mot Gasten IP.

Karta över området där planen finns
Beskrivningen på denna sida är helt eller delvis AI-genererad. För synpunkter eller rättelser, kontakta info@obokat.se