Bild saknas Karta över området där planen finns

Hässleholmsgården/Gräs- och grusytor/Gräsyta bakom varmbadet

Beskrivning saknas.