Bild saknas Karta över området där planen finns

Myran

Myran är en fotbollsplan med gräsunderlag i Härnösand belägen vid Furuvik. Området runt Myran består av grönområden och skog vilket ger en naturskön atmosfär. För att komma hit med kollektivtrafik kan man ta buss nummer 60 eller 62 till hållplatsen Furuviksskolan och sedan gå resterande sträcka till fots. Med bil kan man köra längs Furuviksvägen och parkera vid närliggande parkeringar.

Beskrivningen på denna sida är helt eller delvis AI-genererad. För synpunkter eller rättelser, kontakta info@obokat.se