Reservbild Karta över området där planen finns

Grönyta bakom IH

Beskrivning saknas.

Karta över området där planen finns