Om oss

Vi upplerever att allt färre ägnar sig åt spontanidrott, vare sig det gäller, fotboll, ishockey eller basket etc. Samtidigt som det finns ett stort samhällsintresse i att fler personer rör på sig och mår bra. Därför har vi startat obokat.se, för att ta bort hinder som t.ex. att man inte vet var eller när man kan åka skridskor på allmänhetens åkning eller när en fotbollsplan i närheten är ledig m.m.

Vår vision

Vi vill skapa en portal som är öppen för alla, där man kan se var man kan utöva en idrott och när det är ledigt. Målet är att denna portal ska täcka allt från större idrottsplatser, till mindre ytor som är tillräckligt stora för att utöva vald idrott, över hela Sverige.

Främja föreningslivet

Vi tycker oss även se ett allt mindre intresse för föreningslivet. Genom färre medlemmar, mindre intresse för ideellt arbete m.m. Denna sida kan bidra till att hjälpa personer hitta planer och bibehålla aktivitet på idrottsplatser och planer där det annars skulle vara svårt att hitta lediga tider.

Kontakt

Vårt mål är helt enkelt att sänka tröskeln för att fler ska komma ut och motionera samt att främja föreningslivet genom att försöka nå ut till besökare av obokat.se och koppla ihop dem med föreningar som förvaltar idrottsplatser och planer. Vårt mål är att göra detta på ett sätt som passar bra för alla, har ni funderingar eller synpunker maila gärna till info@obokat.se